Styrelsen består av:

Ordinarie:
Ordf: Magnus Willen
Kassör: Marja-Lena Hallenberg
Sekreterare: Linda Johansson
Mia Willen
Ulf Dicksson

Suppleanter:
P-O Hallenberg

Lotteriföreståndare Leif Gunnarsson

Kontakta oss

tfn:
Magnus Willén,
 070-628 90 43